Jump to content
only

ubuntu linux=debian

Recommended Posts

rufus usb flashka i ubuntu.com download  и малко flood  :)

Screenshot from 2017-12-09 16-50-06.png

Screenshot from 2017-12-09 14-23-32.png

Screenshot from 2017-12-09 21-25-00.png

Screenshot from 2017-12-10 12-50-55.png

Редактирано от only

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

hexchat базиран на стария xchat с доста екстри но нямаме утф-8 и гледаме някои ботове с ероглифченца  да не забравяме че убунту е базирано на дебиан най голямата линукс дистрибуция в света изобщо

Screenshot from 2017-12-23 00-06-18.png

Редактирано от only

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Игн:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Поп:2 http://archive.canonical.com/ubuntu artful InRelease                     
Поп:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease                        
Изт:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [78,6 kB]      
Поп:5 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu artful InRelease    
Поп:6 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                     
Изт:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [72,2 kB]    
Поп:8 https://weechat.org/ubuntu artful InRelease                              
Изт:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease [78,6 kB]     
Изт:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed InRelease [235 kB]   
Изтеглени 464 kB за 1с (315 kB/сек)                                          
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov#

мойте хранилища

Редактирано от only

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Игн:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Поп:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease                        
Поп:3 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu artful InRelease    
Изт:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [78,6 kB]      
Поп:5 http://archive.canonical.com/ubuntu artful InRelease                     
Поп:6 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                     
Изт:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [72,2 kB]    
Поп:8 https://weechat.org/ubuntu artful InRelease                              
Изт:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease [78,6 kB]  
Изт:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed InRelease [235 kB]   
Изт:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [56,7 kB]
Изт:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main DEP-11 64x64 Icons [35,1 kB]
Изт:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [48,2 kB]
Изт:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [48,4 kB]
Изт:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [4708 B]
Изт:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security/main amd64 DEP-11 Metadata [204 B]
Изт:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [10,2 kB]
Изт:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed/universe amd64 DEP-11 Metadata [7748 B]
Изт:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed/main amd64 DEP-11 Metadata [11,4 kB]
Изтеглени 687 kB за 1с (480 kB/сек)                
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.10-041410-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.10-041410-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.9-041409-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.9-041409-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.0-22-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.13.0-22-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt remove 4.14.9-041409-generic
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Избиране на linux-headers-4.14.9-041409-generic за регулярен израз „4.14.9-041409-generic“
Избиране на linux-image-4.14.9-041409-generic за регулярен израз „4.14.9-041409-generic“
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  linux-headers-4.14.9-041409-generic linux-image-4.14.9-041409-generic
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 2 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 305 MB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 300082 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing linux-headers-4.14.9-041409-generic (4.14.9-041409.201712251541) ...
Removing linux-image-4.14.9-041409-generic (4.14.9-041409.201712251541) ...
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.14.9-041409-generic /boot/vmlinuz-4.14.9-041409-generic
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.14.9-041409-generic /boot/vmlinuz-4.14.9-041409-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.14.9-041409-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.14.9-041409-generic /boot/vmlinuz-4.14.9-041409-generic
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.10-041410-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.10-041410-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.0-22-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.13.0-22-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
The link /vmlinuz.old is a damaged link
Removing symbolic link vmlinuz.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
The link /initrd.img.old is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.10-041410-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.10-041410-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.0-22-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.13.0-22-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 
ръчно обновяване на ядрото и премахване на по старо лесна работа :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

обновихме ядрото пак :)~

Редактирано от only

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Игн:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Поп:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease                       
Изт:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [78,6 kB]     
Поп:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                    
Поп:5 http://archive.canonical.com/ubuntu artful InRelease                    
Поп:6 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu artful InRelease   
Изт:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [72,2 kB]   
Поп:9 https://weechat.org/ubuntu artful InRelease                             
Изт:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease [78,6 kB]   
Изт:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed InRelease [235 kB]    
Изт:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main Sources [53,9 kB] 
Изт:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main amd64 Packages [139 kB]
Изт:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main i386 Packages [138 kB]
Изт:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main Translation-en [61,3 kB]
Изт:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [56,6 kB]
Изт:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/main DEP-11 64x64 Icons [35,2 kB]
Изт:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/universe amd64 Packages [49,2 kB]
Изт:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/universe i386 Packages [48,7 kB]
Изт:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/universe Translation-en [28,8 kB]
Изт:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [48,2 kB]
Изт:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates/universe DEP-11 64x64 Icons [48,5 kB]
Изт:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [4708 B]
Изт:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security/main amd64 DEP-11 Metadata [204 B]
Изт:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [10,2 kB]
Изт:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed/universe amd64 DEP-11 Metadata [7748 B]
Изт:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed/main amd64 DEP-11 Metadata [11,3 kB]
Изтеглени 1206 kB за 2с (591 kB/сек)                                         
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.11-041411-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.11-041411-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.0-22-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.13.0-22-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Игн:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Поп:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease                        
Поп:3 http://archive.canonical.com/ubuntu artful InRelease                     
Изт:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release [1189 B]            
Поп:5 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu artful InRelease    
Изт:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [78,6 kB]      
Изт:7 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release.gpg [819 B]         
Изт:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [72,2 kB]    
Поп:9 https://weechat.org/ubuntu artful InRelease                              
Изт:10 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 Packages [1402 B]
Изт:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease [78,6 kB]    
Изт:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu artful-proposed InRelease [235 kB]    
Изтеглени 468 kB за 1с (294 kB/сек)                                           
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.12-041412-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.12-041412-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.11-041411-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.11-041411-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.0-22-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.13.0-22-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt remove 4.14.11-041411-generic
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Избиране на linux-image-4.14.11-041411-generic за регулярен израз „4.14.11-041411-generic“
Избиране на linux-headers-4.14.11-041411-generic за регулярен израз „4.14.11-041411-generic“
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  linux-headers-4.14.11-041411-generic linux-image-4.14.11-041411-generic
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 2 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 305 MB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 371871 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing linux-headers-4.14.11-041411-generic (4.14.11-041411.201801022143) ...
Removing linux-image-4.14.11-041411-generic (4.14.11-041411.201801022143) ...
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.14.11-041411-generic /boot/vmlinuz-4.14.11-041411-generic
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.14.11-041411-generic /boot/vmlinuz-4.14.11-041411-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.14.11-041411-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.14.11-041411-generic /boot/vmlinuz-4.14.11-041411-generic
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.12-041412-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.12-041412-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.0-22-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.13.0-22-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
The link /vmlinuz.old is a damaged link
Removing symbolic link vmlinuz.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
The link /initrd.img.old is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.12-041412-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.12-041412-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.13.0-22-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.13.0-22-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov#

чиста работа :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×