Jump to content
only

ubuntu linux=debian

Recommended Posts

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Del ubuntu-advantage-tools 16 [15,2 kB]
Del libapparmor-perl 2.12-4ubuntu2 [32,5 kB]
Del weechat-devel-core 2.2-1~dev20180405 [790 kB]
Del libplymouth4 0.9.3-1ubuntu5 [86,7 kB]
Del libmpx2 8-20180331-1ubuntu1 [11,7 kB]
Del plymouth 0.9.3-1ubuntu5 [108 kB]
Del plymouth-label 0.9.3-1ubuntu5 [6240 B]
Del libmirclient9 0.31.0.1-0ubuntu1 [199 kB]
Del weechat-devel-python 2.2-1~dev20180405 [105 kB]
Del libgstreamer-gl1.0-0 1.14.0-1ubuntu1 [147 kB]
Del plymouth-theme-ubuntu-text 0.9.3-1ubuntu5 [9044 B]
Del rake 12.3.0-1ubuntu1 [44,8 kB]
Del udisks2 2.7.6-2ubuntu5 [231 kB]
Del libatomic1 8-20180331-1ubuntu1 [9092 B]
Del libpython2.7-stdlib 2.7.14-7 [1909 kB]
Del libudisks2-0 2.7.6-2ubuntu5 [97,0 kB]
Del libpython2.7-minimal 2.7.14-7 [334 kB]
Del libudev1 237-3ubuntu6 [53,9 kB]
Del weechat-devel-plugins 2.2-1~dev20180405 [187 kB]
Del systemd-sysv 237-3ubuntu6 [11,8 kB]
Del udev 237-3ubuntu6 [1100 kB]
Del systemd 237-3ubuntu6 [2888 kB]
Del tcpdump 4.9.2-2ubuntu1 [388 kB]
Del binutils-x86-64-linux-gnu 2.30-13ubuntu1 [1855 kB]
Del libmirprotobuf3 0.31.0.1-0ubuntu1 [127 kB]
Del libbinutils 2.30-13ubuntu1 [501 kB]
Del gstreamer1.0-plugins-base-apps 1.14.0-1ubuntu1 [33,1 kB]
Del gir1.2-udisks-2.0 2.7.6-2ubuntu5 [18,3 kB]
Del libsystemd0 237-3ubuntu6 [204 kB]
Del command-not-found 18.04.0~pre8 [5200 B]
Del python3-lib2to3 3.6.5~rc1-1 [77,1 kB]
Del libpython3.6-minimal 3.6.5~rc1-1 [529 kB]
Del libgstreamer-plugins-base1.0-0 1.14.0-1ubuntu1 [678 kB]
Del python2.7-minimal 2.7.14-7 [1296 kB]
Del weechat-devel-ruby 2.2-1~dev20180405 [103 kB]
Del libmircore1 0.31.0.1-0ubuntu1 [26,2 kB]
Del libtsan0 8-20180331-1ubuntu1 [288 kB]
Del python3-commandnotfound 18.04.0~pre8 [8784 B]
Del gstreamer1.0-alsa 1.14.0-1ubuntu1 [35,4 kB]
Del software-properties-common 0.96.24.24 [9972 B]
Del libpython2.7 2.7.14-7 [1052 kB]
Del libgcc1 1:8-20180331-1ubuntu1 [41,0 kB]
Del python2.7 2.7.14-7 [233 kB]
Del weechat-devel-perl 2.2-1~dev20180405 [122 kB]
Del libnss-systemd 237-3ubuntu6 [105 kB]
Del gstreamer1.0-x 1.14.0-1ubuntu1 [74,2 kB]
Del libnss-myhostname 237-3ubuntu6 [34,2 kB]
Del software-properties-gtk 0.96.24.24 [51,0 kB]
Del snapd 2.32+18.04~pre6 [12,1 MB]
Del binutils-common 2.30-13ubuntu1 [193 kB]
Del python3-distutils 3.6.5~rc1-1 [144 kB]
Del python3-pkg-resources 39.0.1-1 [98,7 kB]
Del python3-gdbm 3.6.5~rc1-1 [13,4 kB]
Del libmircommon7 0.31.0.1-0ubuntu1 [73,9 kB]
Del python3.6 3.6.5~rc1-1 [186 kB]
Del python3.6-minimal 3.6.5~rc1-1 [1425 kB]
Del weechat-devel-perl 2.2-1~dev20180402 [122 kB]
Del weechat-devel-plugins 2.2-1~dev20180402 [187 kB]
Del plymouth-theme-ubuntu-logo 0.9.3-1ubuntu5 [21,9 kB]
Del libpam-systemd 237-3ubuntu6 [108 kB]
Del python3-gdbm 3.6.5-2 [13,3 kB]
Del libpython3.6-stdlib 3.6.5~rc1-1 [1646 kB]
Del libpython3.6 3.6.5~rc1-1 [1447 kB]
Del python3-distutils 3.6.5-2 [141 kB]
Del python3-crypto 2.6.1-8ubuntu1 [244 kB]
Del python3-software-properties 0.96.24.24 [22,1 kB]
Del libitm1 8-20180331-1ubuntu1 [28,1 kB]
Del libgomp1 8-20180331-1ubuntu1 [76,8 kB]
Del weechat-devel-curses 2.2-1~dev20180405 [410 kB]
Del libstdc++6 8-20180331-1ubuntu1 [399 kB]
Del gcc-8-base 8-20180331-1ubuntu1 [17,9 kB]
Del libapparmor1 2.12-4ubuntu2 [32,1 kB]
Del weechat-devel-ruby 2.2-1~dev20180402 [103 kB]
Del command-not-found-data 18.04.0~pre8 [1013 kB]
Del gir1.2-gst-plugins-base-1.0 1.14.0-1ubuntu1 [82,6 kB]
Del libcc1-0 8-20180331-1ubuntu1 [39,6 kB]
Del weechat-devel-curses 2.2-1~dev20180402 [410 kB]
Del python3-lib2to3 3.6.5-2 [76,5 kB]
Del libquadmath0 8-20180331-1ubuntu1 [134 kB]
Del weechat-devel-core 2.2-1~dev20180402 [791 kB]
Del apparmor 2.12-4ubuntu2 [488 kB]
Del binutils 2.30-13ubuntu1 [3388 B]
Del liblsan0 8-20180331-1ubuntu1 [133 kB]
Del weechat-devel-python 2.2-1~dev20180402 [105 kB]
Del gstreamer1.0-plugins-base 1.14.0-1ubuntu1 [584 kB]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Игн:2 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                                                                                            
Поп:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                                                                                         
Поп:4 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease                                                                             
Поп:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease                                                                                       
Поп:6 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease                                                                                              
Поп:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease                                                                                        
Поп:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease                                                                                        
Поп:9 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                                                                                  
Поп:10 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                                                                     
Четене на списъците с пакети... Готово                                 
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 
 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.0-041600-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.0-041600-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.15-041515-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.15-041515-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt remove 4.15.15-041515-generic
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Избиране на linux-headers-4.15.15-041515-generic за регулярен израз „4.15.15-041515-generic“
Избиране на linux-image-4.15.15-041515-generic за регулярен израз „4.15.15-041515-generic“
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  linux-headers-4.15.15-041515-generic linux-image-4.15.15-041515-generic
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 2 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 249 MB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 343053 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing linux-headers-4.15.15-041515-generic (4.15.15-041515.201803311331) ...
Removing linux-image-4.15.15-041515-generic (4.15.15-041515.201803311331) ...
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.15.15-041515-generic /boot/vmlinuz-4.15.15-041515-generic
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.15.15-041515-generic /boot/vmlinuz-4.15.15-041515-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.15.15-041515-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.15.15-041515-generic /boot/vmlinuz-4.15.15-041515-generic
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.0-041600-generic#####.................] 
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.0-041600-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
The link /vmlinuz.old is a damaged link
Removing symbolic link vmlinuz.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
The link /initrd.img.old is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.0-041600-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.0-041600-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Поп:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease                                                                                                 
Поп:3 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease                                                                             
Игн:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                                                                                            
Поп:5 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                                                                                              
Поп:6 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                                                                                                       
Поп:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                                                       
Поп:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease            
Поп:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease            
Поп:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease            
Четене на списъците с пакети... Готово                                       
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 
 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

песента е поздрав за предателите :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

[15:37:58] You have left channel ##metal: "to many lamers in one channel"
[16:39:24] Blade: Nickname is already in use.
[16:39:45] Blade: Nickname is already in use.
[16:41:29] NickServ [NickServ@services.]: Invalid command. Use /msg NickServ help for a command listing.
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Information on Dreaman (account Dreaman):
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Registered : Oct 23 19:31:40 2008 (9y 23w 6d ago)
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Last addr  : ~one@95-42-54-3.ip.btc-net.bg
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Last seen  : now
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Logins from: Dreaman
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Nicks      : Dreaman Blade addicted
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Email      : ivan_nikolov1981@abv.bg (hidden)
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: Flags      : HideMail
[16:42:09] NickServ [NickServ@services.]: *** End of Info ***
[16:43:21] [PRIVMSG >>> nickserv ]: ghost blade vulgaren1981
[16:43:22] NickServ [NickServ@services.]: blade has been ghosted.
[16:43:32] You have changed your nickname to Blade

бой по глупаците с правата лопатка :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

показал съм си пасса хахахаххаах ама е сменен споко ламери 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Поп:2 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease    
Поп:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                
Игн:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                   
Поп:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease              
Поп:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease               
Поп:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease               
Поп:8 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease                     
Поп:9 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                              
Поп:10 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                    
Четене на списъците с пакети... Готово                                       
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
18 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt dist-upgrade
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Изчисляване на актуализацията... Готово
Следният пакет е бил инсталиран автоматично и вече не е необходим:
  libcurl4
Използвайте „sudo apt autoremove“ за да го премахнете.
Следните пакети ще бъдат актуализирани:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gnome-shell
  gnome-shell-common libbinutils libcryptsetup12 lintian python3-distupgrade
  ruby-did-you-mean ubuntu-release-upgrader-core ubuntu-release-upgrader-gtk
  weechat-devel-core weechat-devel-curses weechat-devel-perl
  weechat-devel-plugins weechat-devel-python weechat-devel-ruby
18 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
Необходимо е да се изтеглят 0 B/6251 kB архиви.
След тази операция ще бъде използвано 54,3 kB допълнително дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 361375 файла или папки в момента са инсталирани.)
Подготовка за разпакетиране на .../00-libcryptsetup12_2%3a2.0.2-1ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libcryptsetup12:amd64 (2:2.0.2-1ubuntu1) над (2:2.0.1-0ubuntu2) ...
Подготовка за разпакетиране на .../01-ubuntu-release-upgrader-gtk_1%3a18.04.15_all.deb ...
Разпакетиране на ubuntu-release-upgrader-gtk (1:18.04.15) над (1:18.04.14) ...
Подготовка за разпакетиране на .../02-ubuntu-release-upgrader-core_1%3a18.04.15_all.deb ...
Разпакетиране на ubuntu-release-upgrader-core (1:18.04.15) над (1:18.04.14) ...
Подготовка за разпакетиране на .../03-python3-distupgrade_1%3a18.04.15_all.deb ...
Разпакетиране на python3-distupgrade (1:18.04.15) над (1:18.04.14) ...
Подготовка за разпакетиране на .../04-binutils-x86-64-linux-gnu_2.30-14ubuntu2_amd64.deb ...
Разпакетиране на binutils-x86-64-linux-gnu (2.30-14ubuntu2) над (2.30-14ubuntu1) ...
Подготовка за разпакетиране на .../05-binutils-common_2.30-14ubuntu2_amd64.deb ...
Разпакетиране на binutils-common:amd64 (2.30-14ubuntu2) над (2.30-14ubuntu1) ...
Подготовка за разпакетиране на .../06-binutils_2.30-14ubuntu2_amd64.deb ...
Разпакетиране на binutils (2.30-14ubuntu2) над (2.30-14ubuntu1) ...
Подготовка за разпакетиране на .../07-libbinutils_2.30-14ubuntu2_amd64.deb ...
Разпакетиране на libbinutils:amd64 (2.30-14ubuntu2) над (2.30-14ubuntu1) ...
Подготовка за разпакетиране на .../08-gnome-shell_3.28.0-0ubuntu5_amd64.deb ...
Разпакетиране на gnome-shell (3.28.0-0ubuntu5) над (3.28.0-0ubuntu4) ...
Подготовка за разпакетиране на .../09-gnome-shell-common_3.28.0-0ubuntu5_all.deb ...
Разпакетиране на gnome-shell-common (3.28.0-0ubuntu5) над (3.28.0-0ubuntu4) ...
Подготовка за разпакетиране на .../10-lintian_2.5.81ubuntu1_all.deb ...
Разпакетиране на lintian (2.5.81ubuntu1) над (2.5.75ubuntu1) ...
Подготовка за разпакетиране на .../11-ruby-did-you-mean_1.2.0-2_all.deb ...
Разпакетиране на ruby-did-you-mean (1.2.0-2) над (1.0.0-2) ...
Подготовка за разпакетиране на .../12-weechat-devel-ruby_2.2-1~dev20180408_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-ruby (2.2-1~dev20180408) над (2.2-1~dev20180406) ...
Подготовка за разпакетиране на .../13-weechat-devel-plugins_2.2-1~dev20180408_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-plugins (2.2-1~dev20180408) над (2.2-1~dev20180406) ...
Подготовка за разпакетиране на .../14-weechat-devel-perl_2.2-1~dev20180408_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-perl (2.2-1~dev20180408) над (2.2-1~dev20180406) ...
Подготовка за разпакетиране на .../15-weechat-devel-python_2.2-1~dev20180408_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-python (2.2-1~dev20180408) над (2.2-1~dev20180406) ...
Подготовка за разпакетиране на .../16-weechat-devel-curses_2.2-1~dev20180408_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-curses (2.2-1~dev20180408) над (2.2-1~dev20180406) ...
Подготовка за разпакетиране на .../17-weechat-devel-core_2.2-1~dev20180408_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-core (2.2-1~dev20180408) над (2.2-1~dev20180406) ...
Инсталиране на libcryptsetup12:amd64 (2:2.0.2-1ubuntu1) ...
Обработка на тригерите за mime-support (3.60ubuntu1) ...
Обработка на тригерите за desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3) ...
Обработка на тригерите за libglib2.0-0:amd64 (2.56.0-4ubuntu1) ...
Инсталиране на gnome-shell-common (3.28.0-0ubuntu5) ...
Инсталиране на binutils-common:amd64 (2.30-14ubuntu2) ...
Инсталиране на ruby-did-you-mean (1.2.0-2) ...
Обработка на тригерите за libc-bin (2.27-0ubuntu3) ...
Обработка на тригерите за doc-base (0.10.8) ...
Processing 1 changed doc-base file...
Registering documents with scrollkeeper...
Обработка на тригерите за man-db (2.8.3-2) ...
Обработка на тригерите за gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1) ...
Инсталиране на weechat-devel-core (2.2-1~dev20180408) ...
Инсталиране на python3-distupgrade (1:18.04.15) ...
Инсталиране на libbinutils:amd64 (2.30-14ubuntu2) ...
Инсталиране на gnome-shell (3.28.0-0ubuntu5) ...
Инсталиране на ubuntu-release-upgrader-core (1:18.04.15) ...
Инсталиране на weechat-devel-curses (2.2-1~dev20180408) ...
Инсталиране на weechat-devel-plugins (2.2-1~dev20180408) ...
Инсталиране на binutils-x86-64-linux-gnu (2.30-14ubuntu2) ...
Инсталиране на ubuntu-release-upgrader-gtk (1:18.04.15) ...
Инсталиране на weechat-devel-ruby (2.2-1~dev20180408) ...
Инсталиране на weechat-devel-python (2.2-1~dev20180408) ...
Инсталиране на weechat-devel-perl (2.2-1~dev20180408) ...
Инсталиране на binutils (2.30-14ubuntu2) ...
Инсталиране на lintian (2.5.81ubuntu1) ...
Обработка на тригерите за libc-bin (2.27-0ubuntu3) ...
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.1-041601-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.1-041601-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.0-041600-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.0-041600-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt remove 4.16.0-041600-generic
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Избиране на linux-headers-4.16.0-041600-generic за регулярен израз „4.16.0-041600-generic“
Избиране на linux-image-4.16.0-041600-generic за регулярен израз „4.16.0-041600-generic“
Следният пакет е бил инсталиран автоматично и вече не е необходим:
  libcurl4
Използвайте „sudo apt autoremove“ за да го премахнете.
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  linux-headers-4.16.0-041600-generic linux-image-4.16.0-041600-generic
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 2 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 252 MB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 361381 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing linux-headers-4.16.0-041600-generic (4.16.0-041600.201804012230) ...
Removing linux-image-4.16.0-041600-generic (4.16.0-041600.201804012230) ...
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.16.0-041600-generic /boot/vmlinuz-4.16.0-041600-generic
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.16.0-041600-generic /boot/vmlinuz-4.16.0-041600-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.16.0-041600-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.16.0-041600-generic /boot/vmlinuz-4.16.0-041600-generic
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.1-041601-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.1-041601-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
The link /vmlinuz.old is a damaged link
Removing symbolic link vmlinuz.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
The link /initrd.img.old is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.1-041601-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.1-041601-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Del ubuntu-release-upgrader-core 1:18.04.13 [24,2 kB]
Del g++-7 7.3.0-14ubuntu1 [7562 kB]
Del binutils-x86-64-linux-gnu 2.30-14ubuntu1 [1855 kB]
Del cups-filters 1.20.2-0ubuntu2 [408 kB]
Del language-pack-en 1:18.04+20180329 [315 kB]
Del python3-distupgrade 1:18.04.13 [104 kB]
Del cups-browsed 1.20.2-0ubuntu2 [87,2 kB]
Del libllvm6.0 1:6.0-1ubuntu1 [14,5 MB]
Del libpam0g 1.1.8-3.6ubuntu1 [55,0 kB]
Del libgtk-3-0 3.22.29-2ubuntu1 [2498 kB]
Del cpp-7 7.3.0-14ubuntu1 [6734 kB]
Del binutils-x86-64-linux-gnu 2.30-11ubuntu1 [1856 kB]
Del libtsan0 8-20180402-1ubuntu1 [288 kB]
Del liblsan0 8-20180402-1ubuntu1 [133 kB]
Del binutils 2.30-14ubuntu1 [3392 B]
Del g++ 4:7.3.0-2ubuntu1 [1572 B]
Del libstdc++-7-dev 7.3.0-14ubuntu1 [1442 kB]
Del language-pack-gnome-bg 1:18.04+20180329 [624 kB]
Del gnome-shell 3.28.0-0ubuntu4 [669 kB]
Del libcc1-0 8-20180402-1ubuntu1 [39,4 kB]
Del cpp-7 7.3.0-15ubuntu1 [6732 kB]
Del ubuntu-web-launchers 18.04.1 [16,7 kB]
Del python3-distupgrade 1:18.04.14 [104 kB]
Del gnome-shell 3.28.0-0ubuntu3 [669 kB]
Del libfontembed1 1.20.2-0ubuntu2 [51,7 kB]
Del ubuntu-release-upgrader-gtk 1:18.04.13 [9364 B]
Del gcc-8-base 8-20180402-1ubuntu1 [18,0 kB]
Del ubuntu-settings 18.04.1 [5212 B]
Del gcc-7 7.3.0-15ubuntu1 [7441 kB]
Del gir1.2-webkit2-4.0 2.20.0-2 [67,6 kB]
Del libpam-modules-bin 1.1.8-3.6ubuntu1 [36,7 kB]
Del libpam-runtime 1.1.8-3.6ubuntu1 [36,9 kB]
Del weechat-devel-core 2.2-1~dev20180406 [790 kB]
Del ubuntu-release-upgrader-core 1:18.04.14 [24,2 kB]
Del libcilkrts5 7.3.0-14ubuntu1 [42,4 kB]
Del libpam-modules 1.1.8-3.6ubuntu1 [242 kB]
Del weechat-devel-curses 2.2-1~dev20180406 [410 kB]
Del apport-gtk 2.20.9-0ubuntu2 [9596 B]
Del ubuntu-release-upgrader-gtk 1:18.04.14 [9360 B]
Del gcc-7-base 7.3.0-15ubuntu1 [18,9 kB]
Del apport 2.20.9-0ubuntu2 [124 kB]
Del python3-problem-report 2.20.9-0ubuntu2 [9332 B]
Del whoopsie 0.2.61 [23,2 kB]
Del libcupsfilters1 1.20.2-0ubuntu2 [108 kB]
Del libatomic1 8-20180402-1ubuntu1 [9064 B]
Del gcc-7 7.3.0-14ubuntu1 [7440 kB]
Del binutils 2.30-11ubuntu1 [3392 B]
Del gnome-shell-common 3.28.0-0ubuntu4 [183 kB]
Del gnome-shell-common 3.28.0-0ubuntu3 [183 kB]
Del gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 2.20.0-2 [20,9 kB]
Del libgtk-3-bin 3.22.29-2ubuntu1 [57,3 kB]
Del libmpx2 8-20180402-1ubuntu1 [11,7 kB]
Del libasan4 7.3.0-15ubuntu1 [358 kB]
Del gtk-update-icon-cache 3.22.29-2ubuntu1 [27,9 kB]
Del libitm1 8-20180402-1ubuntu1 [28,1 kB]
Del man-db 2.8.3-1 [1019 kB]
Del libwhoopsie0 0.2.60 [9400 B]
Del weechat-devel-perl 2.2-1~dev20180406 [122 kB]
Del libcilkrts5 7.3.0-15ubuntu1 [42,4 kB]
Del weechat-devel-ruby 2.2-1~dev20180406 [103 kB]
Del libgcc-7-dev 7.3.0-14ubuntu1 [2382 kB]
Del language-pack-bg 1:18.04+20180329 [358 kB]
Del whoopsie 0.2.60 [23,1 kB]
Del gcc 4:7.3.0-2ubuntu1 [5196 B]
Del gir1.2-udisks-2.0 2.7.6-2ubuntu4 [18,3 kB]
Del udisks2 2.7.6-2ubuntu4 [232 kB]
Del gcc-7-base 7.3.0-14ubuntu1 [18,7 kB]
Del gir1.2-gtk-3.0 3.22.29-2ubuntu1 [194 kB]
Del libwebkit2gtk-4.0-37 2.20.0-2 [10,7 MB]
Del binutils-common 2.30-14ubuntu1 [193 kB]
Del gnome-shell 3.28.0-0ubuntu2 [669 kB]
Del libbinutils 2.30-14ubuntu1 [502 kB]
Del libasan4 7.3.0-14ubuntu1 [358 kB]
Del libudisks2-0 2.7.6-2ubuntu4 [97,4 kB]
Del libgcc-7-dev 7.3.0-15ubuntu1 [2379 kB]
Del cpp 4:7.3.0-2ubuntu1 [27,6 kB]
Del libquadmath0 8-20180402-1ubuntu1 [134 kB]
Del libgtk-3-common 3.22.29-2ubuntu1 [228 kB]
Del cups-filters-core-drivers 1.20.2-0ubuntu2 [147 kB]
Del language-pack-gnome-en 1:18.04+20180329 [222 kB]
Del libubsan0 7.3.0-15ubuntu1 [126 kB]
Del libgcc1 1:8-20180402-1ubuntu1 [40,9 kB]
Del weechat-devel-python 2.2-1~dev20180406 [105 kB]
Del libjavascriptcoregtk-4.0-18 2.20.0-2 [4207 kB]
Del python3-apport 2.20.9-0ubuntu2 [80,8 kB]
Del libstdc++6 8-20180402-1ubuntu1 [400 kB]
Del libubsan0 7.3.0-14ubuntu1 [126 kB]
Del libgail-3-0 3.22.29-2ubuntu1 [21,5 kB]
Del libwhoopsie0 0.2.61 [9424 B]
Del libgomp1 8-20180402-1ubuntu1 [76,7 kB]
Del binutils-common 2.30-11ubuntu1 [193 kB]
Del g++-7 7.3.0-15ubuntu1 [7564 kB]
Del libstdc++-7-dev 7.3.0-15ubuntu1 [1441 kB]
Del gnome-shell-common 3.28.0-0ubuntu2 [183 kB]
Del libbinutils 2.30-11ubuntu1 [501 kB]
Del weechat-devel-plugins 2.2-1~dev20180406 [187 kB]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  libcurl4
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 1 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 641 kB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 343929 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing libcurl4:amd64 (7.58.0-2ubuntu3) ...
Обработка на тригерите за libc-bin (2.27-0ubuntu3) ...
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 


опала ламери пак сме на горе :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Поп:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease                        
Игн:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                   
Поп:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                
Поп:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease              
Поп:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease               
Поп:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease               
Поп:8 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease    
Поп:9 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                     
Поп:10 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                             
Четене на списъците с пакети... Готово            
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Del libebackend-1.2-10 3.28.0-2ubuntu2 [96,0 kB]
Del libebook-1.2-19 3.28.0-2ubuntu2 [72,5 kB]
Del evolution-data-server-common 3.28.0-2ubuntu2 [18,1 kB]
Del gcc-8-base 8-20180406-0ubuntu1 [18,0 kB]
Del libstdc++6 8-20180406-0ubuntu1 [400 kB]
Del gir1.2-vte-2.91 0.52.0-1ubuntu2 [8144 B]
Del libcups2 2.2.7-1ubuntu1 [211 kB]
Del evince-common 3.28.0-1 [115 kB]
Del libgcc1 1:8-20180406-0ubuntu1 [40,9 kB]
Del zenity-common 3.28.0-1 [220 kB]
Del python3-software-properties 0.96.24.27 [22,3 kB]
Del weechat-devel-python 2.2-1~dev20180408 [105 kB]
Del libbinutils 2.30-14ubuntu2 [502 kB]
Del evolution-data-server 3.28.0-2ubuntu2 [646 kB]
Del cups-server-common 2.2.7-1ubuntu1 [416 kB]
Del libevview3-3 3.28.0-1 [120 kB]
Del weechat-devel-curses 2.2-1~dev20180408 [410 kB]
Del libatomic1 8-20180406-0ubuntu1 [9068 B]
Del libwebkit2gtk-4.0-37 2.20.0-2ubuntu1 [10,7 MB]
Del gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 2.20.0-2ubuntu1 [20,8 kB]
Del libcupscgi1 2.2.7-1ubuntu1 [27,4 kB]
Del cups-core-drivers 2.2.7-1ubuntu1 [27,8 kB]
Del cups 2.2.7-1ubuntu1 [190 kB]
Del zenity 3.28.0-1 [59,7 kB]
Del remmina-common 1.2.0-rcgit.27+dfsg-4ubuntu1 [52,1 kB]
Del libedataserver-1.2-23 3.28.0-2ubuntu2 [243 kB]
Del libsoup-gnome2.4-1 2.62.0-1 [5080 B]
Del gnome-user-guide 3.28.0+git20180331-0ubuntu1 [6004 B]
Del libvte-2.91-common 0.52.0-1ubuntu2 [4132 B]
Del command-not-found 18.04.0 [5184 B]
Del evince 3.28.0-1 [255 kB]
Del gdb 8.1-0ubuntu2 [2935 kB]
Del gir1.2-soup-2.4 2.62.0-1 [25,4 kB]
Del binutils 2.30-14ubuntu2 [3388 B]
Del libcamel-1.2-61 3.28.0-2ubuntu2 [413 kB]
Del libvte-2.91-0 0.52.0-1ubuntu2 [160 kB]
Del weechat-devel-core 2.2-1~dev20180411 [791 kB]
Del remmina-plugin-vnc 1.2.0-rcgit.27+dfsg-4ubuntu1 [16,5 kB]
Del language-selector-common 0.186 [212 kB]
Del ubuntu-minimal 1.414 [2896 B]
Del libcupsppdc1 2.2.7-1ubuntu1 [45,0 kB]
Del libedata-book-1.2-25 3.28.0-2ubuntu2 [202 kB]
Del gnome-disk-utility 3.28.0-1ubuntu1 [234 kB]
Del cups-bsd 2.2.7-1ubuntu1 [38,4 kB]
Del gnome-getting-started-docs 3.28.0+git20180331-0ubuntu1 [9986 kB]
Del binutils-common 2.30-14ubuntu2 [193 kB]
Del cups-ppdc 2.2.7-1ubuntu1 [26,8 kB]
Del software-properties-common 0.96.24.26 [9948 B]
Del software-properties-gtk 0.96.24.27 [51,1 kB]
Del weechat-devel-curses 2.2-1~dev20180411 [410 kB]
Del python3-commandnotfound 18.04.0 [8848 B]
Del weechat-devel-ruby 2.2-1~dev20180408 [103 kB]
Del libdazzle-1.0-0 3.28.0-1 [356 kB]
Del libtsan0 8-20180406-0ubuntu1 [289 kB]
Del liblsan0 8-20180406-0ubuntu1 [133 kB]
Del gnome-user-docs 3.28.0+git20180331-0ubuntu1 [2488 kB]
Del software-properties-common 0.96.24.27 [9924 B]
Del libsoup2.4-1 2.62.0-1 [292 kB]
Del ubuntu-standard 1.414 [2940 B]
Del weechat-devel-plugins 2.2-1~dev20180408 [187 kB]
Del weechat-devel-python 2.2-1~dev20180411 [104 kB]
Del cups-daemon 2.2.7-1ubuntu1 [300 kB]
Del cups-common 2.2.7-1ubuntu1 [206 kB]
Del software-properties-gtk 0.96.24.26 [51,0 kB]
Del python3-software-properties 0.96.24.26 [22,6 kB]
Del libitm1 8-20180406-0ubuntu1 [28,1 kB]
Del weechat-devel-plugins 2.2-1~dev20180411 [187 kB]
Del remmina 1.2.0-rcgit.27+dfsg-4ubuntu1 [142 kB]
Del remmina-plugin-rdp 1.2.0-rcgit.27+dfsg-4ubuntu1 [31,9 kB]
Del gir1.2-webkit2-4.0 2.20.0-2ubuntu1 [67,5 kB]
Del command-not-found-data 18.04.0 [1010 kB]
Del weechat-devel-perl 2.2-1~dev20180411 [121 kB]
Del gdbserver 8.1-0ubuntu2 [280 kB]
Del libgomp1 8-20180406-0ubuntu1 [76,7 kB]
Del weechat-devel-perl 2.2-1~dev20180408 [122 kB]
Del binutils-x86-64-linux-gnu 2.30-14ubuntu2 [1856 kB]
Del weechat-devel-core 2.2-1~dev20180408 [790 kB]
Del cups-ipp-utils 2.2.7-1ubuntu1 [209 kB]
Del libquadmath0 8-20180406-0ubuntu1 [134 kB]
Del ubuntu-session 3.28.0-0ubuntu3 [4604 B]
Del ubuntu-desktop 1.414 [3836 B]
Del libjavascriptcoregtk-4.0-18 2.20.0-2ubuntu1 [4207 kB]
Del libmpx2 8-20180406-0ubuntu1 [11,7 kB]
Del gnome-session-common 3.28.0-0ubuntu3 [8800 B]
Del libedata-cal-1.2-28 3.28.0-2ubuntu2 [129 kB]
Del libinput10 1.10.3-2 [86,0 kB]
Del remmina-plugin-secret 1.2.0-rcgit.27+dfsg-4ubuntu1 [5736 B]
Del libcc1-0 8-20180406-0ubuntu1 [39,5 kB]
Del libedataserverui-1.2-2 3.28.0-2ubuntu2 [40,8 kB]
Del libebook-contacts-1.2-2 3.28.0-2ubuntu2 [53,5 kB]
Del weechat-devel-ruby 2.2-1~dev20180411 [102 kB]
Del libecal-1.2-19 3.28.0-2ubuntu2 [122 kB]
Del cups-client 2.2.7-1ubuntu1 [139 kB]
Del libevdocument3-4 3.28.0-1 [223 kB]
Del gnome-session-bin 3.28.0-0ubuntu3 [125 kB]
Del libinput-bin 1.10.3-2 [11,1 kB]
Del libcupsimage2 2.2.7-1ubuntu1 [18,5 kB]
Del libcupsmime1 2.2.7-1ubuntu1 [13,1 kB]
Del language-selector-gnome 0.186 [18,8 kB]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.2-041602-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.2-041602-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.1-041601-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.1-041601-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt remove 4.16.1-041601-generic
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Избиране на linux-headers-4.16.1-041601-generic за регулярен израз „4.16.1-041601-generic“
Избиране на linux-image-4.16.1-041601-generic за регулярен израз „4.16.1-041601-generic“
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  linux-headers-4.16.1-041601-generic linux-image-4.16.1-041601-generic
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 2 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 252 MB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 379512 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing linux-headers-4.16.1-041601-generic (4.16.1-041601.201804081334) ...
Removing linux-image-4.16.1-041601-generic (4.16.1-041601.201804081334) ...
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.16.1-041601-generic /boot/vmlinuz-4.16.1-041601-generic
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.16.1-041601-generic /boot/vmlinuz-4.16.1-041601-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.16.1-041601-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.16.1-041601-generic /boot/vmlinuz-4.16.1-041601-generic
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.2-041602-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.2-041602-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
The link /vmlinuz.old is a damaged link
Removing symbolic link vmlinuz.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
The link /initrd.img.old is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.2-041602-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.2-041602-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease
Поп:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease                                                 
Поп:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                                                              
Игн:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                                                                 
Поп:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease                                                                          
Поп:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease                                                                           
Поп:7 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease                                                                                              
Поп:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease                                                                                        
Поп:9 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                                                                                  
Поп:10 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                                                                           
Четене на списъците с пакети... Готово                                       
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 
kernel 4.16.2  :)~

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Изт:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease [235 kB]               
Игн:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                   
Поп:4 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease    
Поп:5 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                     
Поп:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                
Поп:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
Поп:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Изт:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease [235 kB]
Поп:10 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                             
Изт:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe Sources [9062 kB]
Изт:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main Sources [830 kB]      
Изт:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main i386 Packages [1011 kB]
Изт:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 Packages [1021 kB]
Изт:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages [8561 kB]
Изт:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe i386 Packages [8525 kB]
Изт:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main i386 Packages [13,8 kB]
Изт:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main amd64 Packages [15,6 kB]
Изт:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/main Translation-en [9088 B]
Изт:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/universe i386 Packages [41,4 kB]
Изт:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/universe amd64 Packages [43,4 kB]
Изт:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed/universe Translation-en [27,1 kB]
Изтеглени 29,6 MB за 8с (3712 kB/сек)                                          
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Del gnome-settings-daemon-schemas 3.28.0-0ubuntu2 [13,1 kB]
Del libnautilus-extension1a 1:3.26.3-0ubuntu1 [14,8 kB]
Del libstdc++6 8-20180408-0ubuntu1 [399 kB]
Del libubsan0 7.3.0-15ubuntu2 [126 kB]
Del language-pack-en 1:18.04+20180405 [329 kB]
Del libstdc++-7-dev 7.3.0-15ubuntu2 [1442 kB]
Del gnome-settings-daemon 3.28.0-0ubuntu2 [323 kB]
Del update-manager-core 1:18.04.10 [8480 B]
Del gcc-7-base 7.3.0-15ubuntu2 [18,9 kB]
Del linux-image-generic 4.15.0.13.14 [2336 B]
Del plymouth-label 0.9.3-1ubuntu6 [6236 B]
Del g++-7 7.3.0-16ubuntu2 [7564 kB]
Del gcc-7-base 7.3.0-16ubuntu2 [19,0 kB]
Del python3-software-properties 0.96.24.28 [22,4 kB]
Del gcc-7 7.3.0-16ubuntu2 [7442 kB]
Del python2.7-minimal 2.7.14-8 [1290 kB]
Del ubuntu-web-launchers 18.04.2 [16,9 kB]
Del ubuntu-settings 18.04.2 [5432 B]
Del command-not-found-data 18.04.1 [1012 kB]
Del gir1.2-mutter-2 3.28.0-2 [136 kB]
Del weechat-devel-perl 2.2-1~dev20180412 [121 kB]
Del isc-dhcp-common 4.3.5-3ubuntu6 [45,8 kB]
Del plymouth-theme-ubuntu-text 0.9.3-1ubuntu6 [9052 B]
Del nautilus-data 1:3.26.3-0ubuntu1 [68,6 kB]
Del libmutter-2-0 3.28.0-2 [1179 kB]
Del systemd 237-3ubuntu7 [2892 kB]
Del libpoppler-glib8 0.62.0-2ubuntu1 [108 kB]
Del gnome-session-common 3.28.1-0ubuntu1 [4652 B]
Del update-notifier-common 3.190 [161 kB]
Del libstdc++-7-dev 7.3.0-16ubuntu2 [1462 kB]
Del hyphen-en-gb 1:6.0.3-1 [83,5 kB]
Del language-selector-gnome 0.187 [18,8 kB]
Del nplan 0.34.1 [1368 B]
Del gir1.2-gtk-3.0 3.22.29-3ubuntu1 [194 kB]
Del mythes-en-us 1:6.0.3-1 [3089 kB]
Del libsystemd0 237-3ubuntu7 [204 kB]
Del libdns169 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [941 kB]
Del libisc166 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [238 kB]
Del ubuntu-wallpapers-bionic 18.04.0-0ubuntu1 [65,5 kB]
Del libpython3-stdlib 3.6.5-2 [7372 B]
Del libgirepository-1.0-1 1.56.0-2 [82,0 kB]
Del libapparmor1 2.12-4ubuntu4 [32,0 kB]
Del gir1.2-goa-1.0 3.27.92-1ubuntu3 [12,5 kB]
Del libisccfg160 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [47,0 kB]
Del libatomic1 8-20180408-0ubuntu1 [9068 B]
Del locales 2.27-0ubuntu3 [3614 kB]
Del libapparmor-perl 2.12-4ubuntu4 [32,4 kB]
Del ubuntu-wallpapers 18.04.0-0ubuntu1 [411 kB]
Del libpython2.7-minimal 2.7.14-8 [334 kB]
Del libpoppler73 0.62.0-2ubuntu1 [800 kB]
Del linux-image-4.15.0-13-generic 4.15.0-13.14 [20,8 MB]
Del ubuntu-drivers-common 1:0.5 [38,3 kB]
Del nautilus 1:3.26.3-0ubuntu1 [809 kB]
Del weechat-devel-core 2.2-1~dev20180413 [791 kB]
Del liblsan0 8-20180408-0ubuntu1 [133 kB]
Del libquadmath0 8-20180408-0ubuntu1 [134 kB]
Del libgomp1 8-20180408-0ubuntu1 [76,7 kB]
Del linux-generic 4.15.0.13.14 [1860 B]
Del weechat-devel-curses 2.2-1~dev20180413 [410 kB]
Del gnome-keyring-pkcs11 3.28.0.1-1ubuntu1 [26,8 kB]
Del hunspell-bg 1:6.0.3-1 [247 kB]
Del gvfs-libs 1.36.0-1ubuntu1 [95,1 kB]
Del plymouth-theme-ubuntu-logo 0.9.3-1ubuntu6 [22,0 kB]
Del gnome-software-common 3.28.0-0ubuntu7 [2482 kB]
Del libubsan0 7.3.0-16ubuntu2 [126 kB]
Del bind9-host 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [52,1 kB]
Del gnome-software-plugin-snap 3.28.1-0ubuntu1 [27,2 kB]
Del libnss-myhostname 237-3ubuntu7 [34,0 kB]
Del libnss-systemd 237-3ubuntu7 [105 kB]
Del ubuntu-release-upgrader-core 1:18.04.15 [24,2 kB]
Del libpam-gnome-keyring 3.28.0.1-1ubuntu1 [22,2 kB]
Del ubuntu-minimal 1.415 [2900 B]
Del libtsan0 8-20180408-0ubuntu1 [288 kB]
Del python-apt-common 1.6.0~rc2ubuntu2 [16,3 kB]
Del ibus-gtk3 1.5.17-3ubuntu3 [15,4 kB]
Del mutter 3.28.0-2 [12,7 kB]
Del language-pack-gnome-en 1:18.04+20180405 [228 kB]
Del weechat-devel-ruby 2.2-1~dev20180412 [102 kB]
Del gvfs-bin 1.36.0-1ubuntu1 [4636 B]
Del python3-commandnotfound 18.04.1 [9020 B]
Del gnome-session-bin 3.28.1-0ubuntu1 [107 kB]
Del ubuntu-software 3.28.0-0ubuntu7 [25,3 kB]
Del update-manager 1:18.04.10 [548 kB]
Del libudev1 237-3ubuntu7 [53,7 kB]
Del gnome-system-monitor 3.28.0-1 [193 kB]
Del hunspell-en-za 1:6.0.3-1 [274 kB]
Del python2.7 2.7.14-8 [233 kB]
Del dnsutils 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [143 kB]
Del libc6 2.27-0ubuntu3 [2823 kB]
Del libmpx2 8-20180408-0ubuntu1 [11,7 kB]
Del libgcc1 1:8-20180408-0ubuntu1 [40,9 kB]
Del gnome-software-plugin-snap 3.28.0-0ubuntu7 [27,0 kB]
Del mutter-common 3.28.0-2 [9580 B]
Del gnome-software 3.28.1-0ubuntu1 [488 kB]
Del python3-apt 1.6.0~rc2ubuntu1 [147 kB]
Del eog 3.28.0-2 [711 kB]
Del libibus-1.0-5 1.5.17-3ubuntu3 [134 kB]
Del python3-update-manager 1:18.04.10 [34,1 kB]
Del language-pack-gnome-bg 1:18.04+20180405 [649 kB]
Del python3-minimal 3.6.5-2 [23,9 kB]
Del ubuntu-release-upgrader-gtk 1:18.04.15 [9364 B]
Del mythes-bg 1:6.0.3-1 [747 kB]
Del weechat-devel-perl 2.2-1~dev20180413 [121 kB]
Del udev 237-3ubuntu7 [1100 kB]
Del libisccc160 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [17,2 kB]
Del gnome-keyring 3.28.0.1-1ubuntu1 [597 kB]
Del language-pack-bg 1:18.04+20180405 [380 kB]
Del systemd-sysv 237-3ubuntu7 [11,7 kB]
Del libgcc-7-dev 7.3.0-16ubuntu2 [2370 kB]
Del weechat-devel-core 2.2-1~dev20180412 [790 kB]
Del gvfs-backends 1.36.0-1ubuntu1 [322 kB]
Del weechat-devel-python 2.2-1~dev20180413 [104 kB]
Del libc6-dev 2.27-0ubuntu3 [2590 kB]
Del plymouth 0.9.3-1ubuntu6 [108 kB]
Del gnome-software-common 3.28.1-0ubuntu1 [2481 kB]
Del libitm1 8-20180408-0ubuntu1 [28,1 kB]
Del libpython2.7 2.7.14-8 [1053 kB]
Del weechat-devel-curses 2.2-1~dev20180412 [410 kB]
Del libtiff5 4.0.9-4ubuntu1 [152 kB]
Del liblwres160 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [34,0 kB]
Del weechat-devel-ruby 2.2-1~dev20180413 [102 kB]
Del libisc-export166 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [165 kB]
Del libgtk-3-common 3.22.29-3ubuntu1 [228 kB]
Del hunspell-en-gb 1:6.0.3-1 [291 kB]
Del libc-dev-bin 2.27-0ubuntu3 [71,8 kB]
Del ubuntu-docs 18.04.2 [189 kB]
Del ubuntu-desktop 1.415 [3848 B]
Del snapd 2.32.3.2+18.04 [12,2 MB]
Del libcc1-0 8-20180408-0ubuntu1 [39,4 kB]
Del libgoa-1.0-0b 3.27.92-1ubuntu3 [62,4 kB]
Del gnome-software 3.28.0-0ubuntu7 [496 kB]
Del ibus-gtk 1.5.17-3ubuntu3 [14,8 kB]
Del snapd 2.32+18.04 [12,2 MB]
Del cpp-7 7.3.0-15ubuntu2 [6734 kB]
Del ubuntu-standard 1.415 [2940 B]
Del nautilus-extension-gnome-terminal 3.28.0-1ubuntu1 [23,7 kB]
Del hyphen-bg 1:6.0.3-1 [47,9 kB]
Del networkd-dispatcher 1.7-0ubuntu1 [12,4 kB]
Del gnome-control-center 1:3.28.0-0ubuntu6 [1610 kB]
Del libglib2.0-bin 2.56.0-4ubuntu1 [69,2 kB]
Del libgoa-1.0-common 3.27.92-1ubuntu3 [3828 B]
Del g++-7 7.3.0-15ubuntu2 [7562 kB]
Del libgtk-3-bin 3.22.29-3ubuntu1 [57,3 kB]
Del gtk-update-icon-cache 3.22.29-3ubuntu1 [28,0 kB]
Del libglib2.0-data 2.56.0-4ubuntu1 [4052 B]
Del gnome-shell 3.28.0-0ubuntu5 [670 kB]
Del python3-problem-report 2.20.9-0ubuntu4 [9392 B]
Del libcilkrts5 7.3.0-16ubuntu2 [42,5 kB]
Del libcilkrts5 7.3.0-15ubuntu2 [42,5 kB]
Del update-notifier 3.190 [49,5 kB]
Del gcc-8-base 8-20180408-0ubuntu1 [18,1 kB]
Del libbind9-160 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [26,1 kB]
Del libpam-systemd 237-3ubuntu7 [108 kB]
Del ibus 1.5.17-3ubuntu3 [4555 kB]
Del apport 2.20.9-0ubuntu4 [123 kB]
Del weechat-devel-plugins 2.2-1~dev20180413 [187 kB]
Del multiarch-support 2.27-0ubuntu3 [6920 B]
Del ubuntu-software 3.28.1-0ubuntu1 [25,3 kB]
Del apport-gtk 2.20.9-0ubuntu4 [9600 B]
Del software-properties-common 0.96.24.28 [9920 B]
Del gvfs-daemons 1.36.0-1ubuntu1 [117 kB]
Del gir1.2-freedesktop 1.56.0-2 [9084 B]
Del ubuntu-wallpapers-artful 18.04.0-0ubuntu1 [11,8 MB]
Del gir1.2-ibus-1.0 1.5.17-3ubuntu3 [66,5 kB]
Del nvidia-prime 0.8.6 [7932 B]
Del python3 3.6.5-2 [8780 B]
Del gvfs 1.36.0-1ubuntu1 [112 kB]
Del libc-bin 2.27-0ubuntu3 [640 kB]
Del gcc-7 7.3.0-15ubuntu2 [7441 kB]
Del weechat-devel-python 2.2-1~dev20180412 [104 kB]
Del gnome-calculator 1:3.28.0-1ubuntu1 [890 kB]
Del gnome-terminal-data 3.28.0-1ubuntu1 [32,4 kB]
Del apparmor 2.12-4ubuntu4 [487 kB]
Del unattended-upgrades 1.0ubuntu2 [37,9 kB]
Del libgoa-backend-1.0-1 3.27.92-1ubuntu3 [116 kB]
Del libc6-dbg 2.27-0ubuntu3 [5161 kB]
Del isc-dhcp-client 4.3.5-3ubuntu6 [244 kB]
Del ubuntu-session 3.28.1-0ubuntu1 [4608 B]
Del gvfs-common 1.36.0-1ubuntu1 [19,5 kB]
Del netplan.io 0.34.1 [51,2 kB]
Del gnome-startup-applications 3.28.1-0ubuntu1 [29,8 kB]
Del gir1.2-glib-2.0 1.56.0-2 [131 kB]
Del gnome-online-accounts 3.27.92-1ubuntu3 [135 kB]
Del libgtk-3-0 3.22.29-3ubuntu1 [2498 kB]
Del gvfs-fuse 1.36.0-1ubuntu1 [17,3 kB]
Del libplymouth4 0.9.3-1ubuntu6 [86,8 kB]
Del gnome-control-center-data 1:3.28.0-0ubuntu6 [508 kB]
Del poppler-utils 0.62.0-2ubuntu1 [153 kB]
Del linux-headers-4.15.0-13 4.15.0-13.14 [11,0 MB]
Del xserver-xorg-input-libinput 0.27.0-1 [33,2 kB]
Del libpython2.7-stdlib 2.7.14-8 [1911 kB]
Del python3-apt 1.6.0~rc2ubuntu2 [146 kB]
Del linux-headers-generic 4.15.0.13.14 [2312 B]
Del software-properties-gtk 0.96.24.28 [52,7 kB]
Del gnome-terminal 3.28.0-1ubuntu1 [161 kB]
Del libdns-export169 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [732 kB]
Del libgail-3-0 3.22.29-3ubuntu1 [21,5 kB]
Del libp11-kit-gnome-keyring 3.28.0.1-1ubuntu1 [3204 B]
Del libasan4 7.3.0-16ubuntu2 [358 kB]
Del command-not-found 18.04.1 [5184 B]
Del language-selector-common 0.187 [212 kB]
Del python3-distupgrade 1:18.04.15 [104 kB]
Del gnome-control-center-faces 1:3.28.0-0ubuntu6 [820 kB]
Del libgcc-7-dev 7.3.0-15ubuntu2 [2379 kB]
Del weechat-devel-plugins 2.2-1~dev20180412 [187 kB]
Del gnome-shell-common 3.28.0-0ubuntu5 [182 kB]
Del libirs160 1:9.11.2.P1-1ubuntu5 [18,8 kB]
Del libglib2.0-0 2.56.0-4ubuntu1 [1166 kB]
Del python-apt-common 1.6.0~rc2ubuntu1 [17,1 kB]
Del python3-apport 2.20.9-0ubuntu4 [81,3 kB]
Del libasan4 7.3.0-15ubuntu2 [358 kB]
Del cpp-7 7.3.0-16ubuntu2 [6736 kB]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  libappindicator1 libdns-export169 libdns169 libindicator7 libisc-export166
  libisc166
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 6 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 8578 kB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 397647 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing libappindicator1 (12.10.1+18.04.20180322.1-0ubuntu1) ...
Removing libdns-export169 (1:9.11.2.P1-1ubuntu5) ...
Removing libdns169:amd64 (1:9.11.2.P1-1ubuntu5) ...
Removing libindicator7 (16.10.0+18.04.20180321.1-0ubuntu1) ...
Removing libisc-export166:amd64 (1:9.11.2.P1-1ubuntu5) ...
Removing libisc166:amd64 (1:9.11.2.P1-1ubuntu5) ...
Обработка на тригерите за libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.3-041603-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.3-041603-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.2-041602-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.2-041602-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt remove 4.16.2-041602-generic
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Избиране на linux-headers-4.16.2-041602-generic за регулярен израз „4.16.2-041602-generic“
Избиране на linux-image-4.16.2-041602-generic за регулярен израз „4.16.2-041602-generic“
Следните пакети ще бъдат ПРЕМАХНАТИ:
  linux-headers-4.16.2-041602-generic linux-image-4.16.2-041602-generic
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 2 за премахване и 0 без промяна.
След тази операция ще бъде освободено 252 MB дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
(Четене на базата данни ... 397613 файла или папки в момента са инсталирани.)
Removing linux-headers-4.16.2-041602-generic (4.16.2-041602.201804121130) ...
Removing linux-image-4.16.2-041602-generic (4.16.2-041602.201804121130) ...
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.16.2-041602-generic /boot/vmlinuz-4.16.2-041602-generic
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.16.2-041602-generic /boot/vmlinuz-4.16.2-041602-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.16.2-041602-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.16.2-041602-generic /boot/vmlinuz-4.16.2-041602-generic
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.3-041603-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.3-041603-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
The link /vmlinuz.old is a damaged link
Removing symbolic link vmlinuz.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
The link /initrd.img.old is a damaged link
Removing symbolic link initrd.img.old 
 you may need to re-run your boot loader[grub]
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.16.3-041603-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.16.3-041603-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
Found Windows 10 on /dev/sda1
done
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoclean
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt autoremove
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
0 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Поп:2 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease                     
Игн:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                   
Поп:4 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease    
Поп:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                
Поп:6 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                     
Поп:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease           
Поп:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease            
Поп:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease
Поп:11 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                             
Четене на списъците с пакети... Готово                                       
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
All packages are up to date.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 
ново ядро 4.16.3  :)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# inxi -F
System:    Host: ubuntu-ivan Kernel: 4.16.3-041603-generic x86_64 bits: 64
           Console: tty 0 Distro: Ubuntu Bionic Beaver (development branch)
Machine:   Device: laptop System: Acer product: Aspire F5-573G v: V1.27 serial: NXGFHEX00362506D297600
           Mobo: Acer model: Captain_SK v: V1.27 serial: NBGDH1100162506D297600
           UEFI [Legacy]: Insyde v: V1.27 date: 05/26/2017
Battery    BAT1: charge: 31.0 Wh 100.0% condition: 31.0/41.4 Wh (75%)
CPU:       Dual core Intel Core i7-6500U (-MT-MCP-) cache: 4096 KB
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 959 MHz 2: 1115 MHz 3: 1214 MHz 4: 1069 MHz
Graphics:  Card-1: Intel HD Graphics 520
           Card-2: NVIDIA Device 179c
           Display Server: X.Org 1.19.6 drivers: modesetting,nvidia
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
           version: 4.5 Mesa 18.0.0-rc5
Audio:     Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.16.3-041603-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
           driver: ath10k_pci
           IF: wlp3s0 state: down mac: 74:df:bf:7d:d8:bd
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp4s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 54:ab:3a:9b:20:25
Drives:    HDD Total Size: 1096.2GB (12.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_RBU size: 96.0GB
Partition: ID-1: / size: 86G used: 11G (13%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: /boot size: 922M used: 75M (9%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 10.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 262 Uptime: 11 min Memory: 1311.8/7851.5MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ sudo su
[sudo] password for nikolov: 
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt install vlc smplayer
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
The following additional packages will be installed:
  ffmpeg libaribb24-0 libavdevice57 libbasicusageenvironment1 libbrotli1
  libdc1394-22 libdca0 libdouble-conversion1 libdvbpsi10 libebml4v5
  libgroupsock8 libkate1 liblivemedia62 libmad0 libmatroska6v5 libmicrodns0
  libmpcdec6 libnfs11 libopenal-data libopenal1 libopenmpt-modplug1
  libplacebo4 libproxy-tools libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
  libqt5network5 libqt5positioning5 libqt5printsupport5 libqt5qml5
  libqt5quick5 libqt5script5 libqt5sensors5 libqt5svg5 libqt5webchannel5
  libqt5webkit5 libqt5widgets5 libqt5x11extras5 libqt5xml5
  libresid-builder0c2a libsdl-image1.2 libsdl1.2debian libsidplay2 libssh2-1
  libuchardet0 libupnp6 libusageenvironment3 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9
  libvulkan1 libwoff1 libxcb-xinerama0 mpv phantomjs python3-pyxattr
  qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n rtmpdump smplayer-l10n
  smplayer-themes vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base vlc-plugin-notify
  vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2 vlc-plugin-video-output
  vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization youtube-dl
Предложени пакети:
  ffmpeg-doc libportaudio2 qt5-image-formats-plugins qtwayland5
  qt5-qmltooling-plugins python3-pyxattr-dbg python-pyxattr-doc libdvdcss2
Следните НОВИ пакети ще бъдат инсталирани:
  ffmpeg libaribb24-0 libavdevice57 libbasicusageenvironment1 libbrotli1
  libdc1394-22 libdca0 libdouble-conversion1 libdvbpsi10 libebml4v5
  libgroupsock8 libkate1 liblivemedia62 libmad0 libmatroska6v5 libmicrodns0
  libmpcdec6 libnfs11 libopenal-data libopenal1 libopenmpt-modplug1
  libplacebo4 libproxy-tools libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5
  libqt5network5 libqt5positioning5 libqt5printsupport5 libqt5qml5
  libqt5quick5 libqt5script5 libqt5sensors5 libqt5svg5 libqt5webchannel5
  libqt5webkit5 libqt5widgets5 libqt5x11extras5 libqt5xml5
  libresid-builder0c2a libsdl-image1.2 libsdl1.2debian libsidplay2 libssh2-1
  libuchardet0 libupnp6 libusageenvironment3 libvlc-bin libvlc5 libvlccore9
  libvulkan1 libwoff1 libxcb-xinerama0 mpv phantomjs python3-pyxattr
  qt5-gtk-platformtheme qttranslations5-l10n rtmpdump smplayer smplayer-l10n
  smplayer-themes vlc vlc-bin vlc-data vlc-l10n vlc-plugin-base
  vlc-plugin-notify vlc-plugin-qt vlc-plugin-samba vlc-plugin-skins2
  vlc-plugin-video-output vlc-plugin-video-splitter vlc-plugin-visualization
  youtube-dl
0 актуализирани, 75 нови инсталирани, 0 за премахване и 7 без промяна.
Необходимо е да се изтеглят 48,1 MB архиви.
След тази операция ще бъде използвано 200 MB допълнително дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
Изт:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libmad0 amd64 0.15.1b-8ubuntu1 [71,5 kB]
Изт:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libdouble-conversion1 amd64 2.0.1-4ubuntu1 [33,0 kB]
Изт:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5core5a amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [2035 kB]
Изт:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5script5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [729 kB]
Изт:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5dbus5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [196 kB]
Изт:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5network5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [634 kB]
Изт:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libxcb-xinerama0 amd64 1.13-1 [5256 B]
Изт:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5gui5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [2566 kB]
Изт:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5widgets5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [2203 kB]
Изт:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5svg5 amd64 5.9.5-0ubuntu1 [128 kB]
Изт:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5positioning5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu2 [131 kB]
Изт:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5printsupport5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [177 kB]
Изт:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5qml5 amd64 5.9.5-0ubuntu1 [1243 kB]
Изт:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5quick5 amd64 5.9.5-0ubuntu1 [1201 kB]
Изт:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5sensors5 amd64 5.9.5-0ubuntu1 [113 kB]
Изт:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5webchannel5 amd64 5.9.5-0ubuntu1 [47,7 kB]
Изт:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libbrotli1 amd64 1.0.3-1ubuntu1 [276 kB]
Изт:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libwoff1 amd64 1.0.2-1 [42,7 kB]
Изт:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5webkit5 amd64 5.212.0~alpha2-7ubuntu1 [11,8 MB]
Изт:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libdc1394-22 amd64 2.2.5-1 [77,5 kB]
Изт:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libopenal-data all 1:1.18.2-2 [102 kB]
Изт:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libopenal1 amd64 1:1.18.2-2 [266 kB]
Изт:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libavdevice57 amd64 7:3.4.2-2 [75,1 kB]
Изт:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 ffmpeg amd64 7:3.4.2-2 [1587 kB]
Изт:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libaribb24-0 amd64 1.0.3-1 [26,7 kB]
Изт:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libbasicusageenvironment1 amd64 2018.02.18-1 [15,9 kB]
Изт:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libdvbpsi10 amd64 1.3.2-1 [47,7 kB]
Изт:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libebml4v5 amd64 1.3.5-2 [45,3 kB]
Изт:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libgroupsock8 amd64 2018.02.18-1 [21,2 kB]
Изт:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libkate1 amd64 0.4.1-7build1 [38,1 kB]
Изт:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 liblivemedia62 amd64 2018.02.18-1 [297 kB]
Изт:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libmatroska6v5 amd64 1.4.8-1.1 [122 kB]
Изт:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libmicrodns0 amd64 0.0.8-1 [11,3 kB]
Изт:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libmpcdec6 amd64 2:0.1~r495-1 [32,3 kB]
Изт:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libnfs11 amd64 2.0.0-1~exp1 [75,7 kB]
Изт:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libopenmpt-modplug1 amd64 0.3.6-1 [19,2 kB]
Изт:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libvulkan1 amd64 1.1.70+dfsg1-1 [92,8 kB]
Изт:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libplacebo4 amd64 0.4.0-2 [101 kB]
Изт:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libproxy-tools amd64 0.4.15-1 [5312 B]
Изт:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libqt5x11extras5 amd64 5.9.5-0ubuntu1 [8596 B]
Изт:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libqt5xml5 amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [99,6 kB]
Изт:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libresid-builder0c2a amd64 2.1.1-15ubuntu1 [31,3 kB]
Изт:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libsdl1.2debian amd64 1.2.15+dfsg2-0.1 [174 kB]
Изт:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libsdl-image1.2 amd64 1.2.12-8 [29,5 kB]
Изт:45 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libsidplay2 amd64 2.1.1-15ubuntu1 [87,8 kB]
Изт:46 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libssh2-1 amd64 1.8.0-1 [73,2 kB]
Изт:47 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libuchardet0 amd64 0.0.6-2 [65,1 kB]
Изт:48 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libusageenvironment3 amd64 2018.02.18-1 [6944 B]
Изт:49 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libvlccore9 amd64 3.0.1-3build1 [433 kB]
Изт:50 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libvlc5 amd64 3.0.1-3build1 [67,9 kB]
Изт:51 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libvlc-bin amd64 3.0.1-3build1 [17,2 kB]
Изт:52 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 mpv amd64 0.27.2-1ubuntu1 [898 kB]
Изт:53 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 python3-pyxattr amd64 0.6.0-2build2 [12,6 kB]
Изт:54 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 qt5-gtk-platformtheme amd64 5.9.5+dfsg-0ubuntu1 [117 kB]
Изт:55 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 qttranslations5-l10n all 5.9.5-0ubuntu1 [1485 kB]
Изт:56 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 smplayer amd64 18.2.2~ds0-1 [1972 kB]
Изт:57 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 smplayer-l10n all 18.2.2~ds0-1 [1239 kB]
Изт:58 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 smplayer-themes all 1:17.3.0-1 [2512 kB]
Изт:59 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-bin amd64 3.0.1-3build1 [53,3 kB]
Изт:60 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-data all 3.0.1-3build1 [338 kB]
Изт:61 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libdca0 amd64 0.0.5-10 [100,0 kB]
Изт:62 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 libupnp6 amd64 1:1.6.24-4 [122 kB]
Изт:63 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-base amd64 3.0.1-3build1 [2842 kB]
Изт:64 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-qt amd64 3.0.1-3build1 [1047 kB]
Изт:65 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-video-output amd64 3.0.1-3build1 [151 kB]
Изт:66 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc amd64 3.0.1-3build1 [32,6 kB]
Изт:67 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-l10n all 3.0.1-3build1 [5614 kB]
Изт:68 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-notify amd64 3.0.1-3build1 [18,3 kB]
Изт:69 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-samba amd64 3.0.1-3build1 [18,9 kB]
Изт:70 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-skins2 amd64 3.0.1-3build1 [468 kB]
Изт:71 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-video-splitter amd64 3.0.1-3build1 [31,4 kB]
Изт:72 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 vlc-plugin-visualization amd64 3.0.1-3build1 [39,6 kB]
Изт:73 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 phantomjs amd64 2.1.1+dfsg-2 [308 kB]
Изт:74 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 rtmpdump amd64 2.4+20151223.gitfa8646d.1-1 [43,5 kB]
Изт:75 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 youtube-dl all 2018.03.14-1 [931 kB]
Изтеглени 48,1 MB за 6с (8439 kB/сек)              
Извличане на шаблони от пакети: 100%
Избиране на по-рано не избрания пакет libmad0:amd64.
(Четене на базата данни ... 253205 файла или папки в момента са инсталирани.)
Подготовка за разпакетиране на .../00-libmad0_0.15.1b-8ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libmad0:amd64 (0.15.1b-8ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libdouble-conversion1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../01-libdouble-conversion1_2.0.1-4ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libdouble-conversion1:amd64 (2.0.1-4ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5core5a:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../02-libqt5core5a_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5core5a:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5script5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../03-libqt5script5_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5script5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5dbus5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../04-libqt5dbus5_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5dbus5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5network5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../05-libqt5network5_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5network5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libxcb-xinerama0:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../06-libxcb-xinerama0_1.13-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libxcb-xinerama0:amd64 (1.13-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5gui5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../07-libqt5gui5_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5gui5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5widgets5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../08-libqt5widgets5_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5widgets5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5svg5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../09-libqt5svg5_5.9.5-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5svg5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5positioning5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../10-libqt5positioning5_5.9.5+dfsg-0ubuntu2_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5positioning5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5printsupport5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../11-libqt5printsupport5_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5printsupport5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5qml5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../12-libqt5qml5_5.9.5-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5qml5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5quick5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../13-libqt5quick5_5.9.5-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5quick5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5sensors5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../14-libqt5sensors5_5.9.5-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5sensors5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5webchannel5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../15-libqt5webchannel5_5.9.5-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5webchannel5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libbrotli1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../16-libbrotli1_1.0.3-1ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libbrotli1:amd64 (1.0.3-1ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libwoff1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../17-libwoff1_1.0.2-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libwoff1:amd64 (1.0.2-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5webkit5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../18-libqt5webkit5_5.212.0~alpha2-7ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5webkit5:amd64 (5.212.0~alpha2-7ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libdc1394-22:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../19-libdc1394-22_2.2.5-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libdc1394-22:amd64 (2.2.5-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libopenal-data.
Подготовка за разпакетиране на .../20-libopenal-data_1%3a1.18.2-2_all.deb ...
Разпакетиране на libopenal-data (1:1.18.2-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libopenal1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../21-libopenal1_1%3a1.18.2-2_amd64.deb ...
Разпакетиране на libopenal1:amd64 (1:1.18.2-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libavdevice57:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../22-libavdevice57_7%3a3.4.2-2_amd64.deb ...
Разпакетиране на libavdevice57:amd64 (7:3.4.2-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет ffmpeg.
Подготовка за разпакетиране на .../23-ffmpeg_7%3a3.4.2-2_amd64.deb ...
Разпакетиране на ffmpeg (7:3.4.2-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libaribb24-0:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../24-libaribb24-0_1.0.3-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libaribb24-0:amd64 (1.0.3-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libbasicusageenvironment1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../25-libbasicusageenvironment1_2018.02.18-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libbasicusageenvironment1:amd64 (2018.02.18-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libdvbpsi10:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../26-libdvbpsi10_1.3.2-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libdvbpsi10:amd64 (1.3.2-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libebml4v5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../27-libebml4v5_1.3.5-2_amd64.deb ...
Разпакетиране на libebml4v5:amd64 (1.3.5-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libgroupsock8:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../28-libgroupsock8_2018.02.18-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libgroupsock8:amd64 (2018.02.18-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libkate1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../29-libkate1_0.4.1-7build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libkate1:amd64 (0.4.1-7build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет liblivemedia62:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../30-liblivemedia62_2018.02.18-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на liblivemedia62:amd64 (2018.02.18-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libmatroska6v5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../31-libmatroska6v5_1.4.8-1.1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libmatroska6v5:amd64 (1.4.8-1.1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libmicrodns0:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../32-libmicrodns0_0.0.8-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libmicrodns0:amd64 (0.0.8-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libmpcdec6:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../33-libmpcdec6_2%3a0.1~r495-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libmpcdec6:amd64 (2:0.1~r495-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libnfs11:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../34-libnfs11_2.0.0-1~exp1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libnfs11:amd64 (2.0.0-1~exp1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libopenmpt-modplug1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../35-libopenmpt-modplug1_0.3.6-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libopenmpt-modplug1:amd64 (0.3.6-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libvulkan1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../36-libvulkan1_1.1.70+dfsg1-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libvulkan1:amd64 (1.1.70+dfsg1-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libplacebo4:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../37-libplacebo4_0.4.0-2_amd64.deb ...
Разпакетиране на libplacebo4:amd64 (0.4.0-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libproxy-tools.
Подготовка за разпакетиране на .../38-libproxy-tools_0.4.15-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libproxy-tools (0.4.15-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5x11extras5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../39-libqt5x11extras5_5.9.5-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5x11extras5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libqt5xml5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../40-libqt5xml5_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libqt5xml5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libresid-builder0c2a.
Подготовка за разпакетиране на .../41-libresid-builder0c2a_2.1.1-15ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libresid-builder0c2a (2.1.1-15ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libsdl1.2debian:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../42-libsdl1.2debian_1.2.15+dfsg2-0.1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libsdl1.2debian:amd64 (1.2.15+dfsg2-0.1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libsdl-image1.2:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../43-libsdl-image1.2_1.2.12-8_amd64.deb ...
Разпакетиране на libsdl-image1.2:amd64 (1.2.12-8) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libsidplay2.
Подготовка за разпакетиране на .../44-libsidplay2_2.1.1-15ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libsidplay2 (2.1.1-15ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libssh2-1:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../45-libssh2-1_1.8.0-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libssh2-1:amd64 (1.8.0-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libuchardet0:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../46-libuchardet0_0.0.6-2_amd64.deb ...
Разпакетиране на libuchardet0:amd64 (0.0.6-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libusageenvironment3:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../47-libusageenvironment3_2018.02.18-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libusageenvironment3:amd64 (2018.02.18-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libvlccore9:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../48-libvlccore9_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libvlccore9:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libvlc5:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../49-libvlc5_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libvlc5:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libvlc-bin:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../50-libvlc-bin_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на libvlc-bin:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет mpv.
Подготовка за разпакетиране на .../51-mpv_0.27.2-1ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на mpv (0.27.2-1ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет python3-pyxattr.
Подготовка за разпакетиране на .../52-python3-pyxattr_0.6.0-2build2_amd64.deb ...
Разпакетиране на python3-pyxattr (0.6.0-2build2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет qt5-gtk-platformtheme:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../53-qt5-gtk-platformtheme_5.9.5+dfsg-0ubuntu1_amd64.deb ...
Разпакетиране на qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет qttranslations5-l10n.
Подготовка за разпакетиране на .../54-qttranslations5-l10n_5.9.5-0ubuntu1_all.deb ...
Разпакетиране на qttranslations5-l10n (5.9.5-0ubuntu1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет smplayer.
Подготовка за разпакетиране на .../55-smplayer_18.2.2~ds0-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на smplayer (18.2.2~ds0-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет smplayer-l10n.
Подготовка за разпакетиране на .../56-smplayer-l10n_18.2.2~ds0-1_all.deb ...
Разпакетиране на smplayer-l10n (18.2.2~ds0-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет smplayer-themes.
Подготовка за разпакетиране на .../57-smplayer-themes_1%3a17.3.0-1_all.deb ...
Разпакетиране на smplayer-themes (1:17.3.0-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-bin.
Подготовка за разпакетиране на .../58-vlc-bin_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-bin (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-data.
Подготовка за разпакетиране на .../59-vlc-data_3.0.1-3build1_all.deb ...
Разпакетиране на vlc-data (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libdca0:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../60-libdca0_0.0.5-10_amd64.deb ...
Разпакетиране на libdca0:amd64 (0.0.5-10) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет libupnp6:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../61-libupnp6_1%3a1.6.24-4_amd64.deb ...
Разпакетиране на libupnp6:amd64 (1:1.6.24-4) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-base:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../62-vlc-plugin-base_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-base:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-qt:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../63-vlc-plugin-qt_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-qt:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-video-output:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../64-vlc-plugin-video-output_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-video-output:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc.
Подготовка за разпакетиране на .../65-vlc_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-l10n.
Подготовка за разпакетиране на .../66-vlc-l10n_3.0.1-3build1_all.deb ...
Разпакетиране на vlc-l10n (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-notify:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../67-vlc-plugin-notify_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-notify:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-samba:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../68-vlc-plugin-samba_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-samba:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-skins2:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../69-vlc-plugin-skins2_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-skins2:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-video-splitter:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../70-vlc-plugin-video-splitter_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-video-splitter:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет vlc-plugin-visualization:amd64.
Подготовка за разпакетиране на .../71-vlc-plugin-visualization_3.0.1-3build1_amd64.deb ...
Разпакетиране на vlc-plugin-visualization:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет phantomjs.
Подготовка за разпакетиране на .../72-phantomjs_2.1.1+dfsg-2_amd64.deb ...
Разпакетиране на phantomjs (2.1.1+dfsg-2) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет rtmpdump.
Подготовка за разпакетиране на .../73-rtmpdump_2.4+20151223.gitfa8646d.1-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на rtmpdump (2.4+20151223.gitfa8646d.1-1) ...
Избиране на по-рано не избрания пакет youtube-dl.
Подготовка за разпакетиране на .../74-youtube-dl_2018.03.14-1_all.deb ...
Разпакетиране на youtube-dl (2018.03.14-1) ...
Инсталиране на libvulkan1:amd64 (1.1.70+dfsg1-1) ...
Инсталиране на libbrotli1:amd64 (1.0.3-1ubuntu1) ...
Инсталиране на libxcb-xinerama0:amd64 (1.13-1) ...
Инсталиране на rtmpdump (2.4+20151223.gitfa8646d.1-1) ...
Инсталиране на libusageenvironment3:amd64 (2018.02.18-1) ...
Инсталиране на libplacebo4:amd64 (0.4.0-2) ...
Инсталиране на libdouble-conversion1:amd64 (2.0.1-4ubuntu1) ...
Обработка на тригерите за mime-support (3.60ubuntu1) ...
Инсталиране на libwoff1:amd64 (1.0.2-1) ...
Обработка на тригерите за desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3) ...
Инсталиране на vlc-data (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libdvbpsi10:amd64 (1.3.2-1) ...
Инсталиране на libmpcdec6:amd64 (2:0.1~r495-1) ...
Инсталиране на libaribb24-0:amd64 (1.0.3-1) ...
Инсталиране на libbasicusageenvironment1:amd64 (2018.02.18-1) ...
Инсталиране на libproxy-tools (0.4.15-1) ...
Инсталиране на libmicrodns0:amd64 (0.0.8-1) ...
Инсталиране на libebml4v5:amd64 (1.3.5-2) ...
Инсталиране на libkate1:amd64 (0.4.1-7build1) ...
Инсталиране на libsdl1.2debian:amd64 (1.2.15+dfsg2-0.1) ...
Инсталиране на libdc1394-22:amd64 (2.2.5-1) ...
Инсталиране на youtube-dl (2018.03.14-1) ...
Инсталиране на vlc-l10n (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libnfs11:amd64 (2.0.0-1~exp1) ...
Инсталиране на libuchardet0:amd64 (0.0.6-2) ...
Инсталиране на libopenal-data (1:1.18.2-2) ...
Инсталиране на libssh2-1:amd64 (1.8.0-1) ...
Обработка на тригерите за libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Инсталиране на libupnp6:amd64 (1:1.6.24-4) ...
Инсталиране на libvlccore9:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на vlc-plugin-video-splitter:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на qttranslations5-l10n (5.9.5-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libgroupsock8:amd64 (2018.02.18-1) ...
Обработка на тригерите за man-db (2.8.3-2) ...
Инсталиране на vlc-plugin-visualization:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libopenal1:amd64 (1:1.18.2-2) ...
Обработка на тригерите за gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1) ...
Инсталиране на libsdl-image1.2:amd64 (1.2.12-8) ...
Инсталиране на libmad0:amd64 (0.15.1b-8ubuntu1) ...
Инсталиране на vlc-plugin-notify:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libresid-builder0c2a (2.1.1-15ubuntu1) ...
Инсталиране на libsidplay2 (2.1.1-15ubuntu1) ...
Инсталиране на libdca0:amd64 (0.0.5-10) ...
Инсталиране на liblivemedia62:amd64 (2018.02.18-1) ...
Обработка на тригерите за hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Инсталиране на libopenmpt-modplug1:amd64 (0.3.6-1) ...
Инсталиране на python3-pyxattr (0.6.0-2build2) ...
Инсталиране на libqt5core5a:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5script5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5dbus5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libavdevice57:amd64 (7:3.4.2-2) ...
Инсталиране на libmatroska6v5:amd64 (1.4.8-1.1) ...
Инсталиране на libvlc5:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libqt5network5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на vlc-plugin-samba:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на vlc-plugin-video-output:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libqt5xml5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5positioning5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu2) ...
Инсталиране на libvlc-bin:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libqt5gui5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на ffmpeg (7:3.4.2-2) ...
Инсталиране на qt5-gtk-platformtheme:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на mpv (0.27.2-1ubuntu1) ...
Инсталиране на vlc-plugin-base:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на vlc-bin (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на libqt5qml5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5quick5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5sensors5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5x11extras5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5widgets5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5printsupport5:amd64 (5.9.5+dfsg-0ubuntu1) ...
Инсталиране на smplayer (18.2.2~ds0-1) ...
Инсталиране на libqt5svg5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Инсталиране на libqt5webchannel5:amd64 (5.9.5-0ubuntu1) ...
Инсталиране на smplayer-l10n (18.2.2~ds0-1) ...
Инсталиране на libqt5webkit5:amd64 (5.212.0~alpha2-7ubuntu1) ...
Инсталиране на phantomjs (2.1.1+dfsg-2) ...
Инсталиране на smplayer-themes (1:17.3.0-1) ...
Инсталиране на vlc-plugin-qt:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на vlc-plugin-skins2:amd64 (3.0.1-3build1) ...
Инсталиране на vlc (3.0.1-3build1) ...
Обработка на тригерите за libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Обработка на тригерите за libvlc-bin:amd64 (3.0.1-3build1) ...
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt update
Поп:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Игн:2 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease                   
Поп:3 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu bionic InRelease    
Поп:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease                
Поп:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease              
Поп:6 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease                     
Поп:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease               
Поп:8 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                     
Поп:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-proposed InRelease               
Поп:10 https://weechat.org/ubuntu bionic InRelease                             
Четене на списъците с пакети... Готово                                       
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
7 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# apt dist-upgrade
Четене на списъците с пакети... Готово
Изграждане на дървото със зависимости       
Четене на информацията за състоянието... Готово
Изчисляване на актуализацията... Готово
Следните пакети ще бъдат актуализирани:
  google-chrome-stable weechat-devel-core weechat-devel-curses
  weechat-devel-perl weechat-devel-plugins weechat-devel-python
  weechat-devel-ruby
7 актуализирани, 0 нови инсталирани, 0 за премахване и 0 без промяна.
Необходимо е да се изтеглят 53,9 MB архиви.
След тази операция ще бъде използвано 0 B допълнително дисково пространство.
Искате ли да продължите? [Y/n] y
Изт:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 google-chrome-stable amd64 66.0.3359.139-1 [52,2 MB]
Изт:2 https://weechat.org/ubuntu bionic/main amd64 weechat-devel-ruby amd64 2.2-1~dev20180427 [103 kB]
Изт:3 https://weechat.org/ubuntu bionic/main amd64 weechat-devel-plugins amd64 2.2-1~dev20180427 [187 kB]
Изт:4 https://weechat.org/ubuntu bionic/main amd64 weechat-devel-perl amd64 2.2-1~dev20180427 [121 kB]
Изт:5 https://weechat.org/ubuntu bionic/main amd64 weechat-devel-python amd64 2.2-1~dev20180427 [104 kB]
Изт:6 https://weechat.org/ubuntu bionic/main amd64 weechat-devel-curses amd64 2.2-1~dev20180427 [410 kB]
Изт:7 https://weechat.org/ubuntu bionic/main amd64 weechat-devel-core amd64 2.2-1~dev20180427 [788 kB]
Изтеглени 53,9 MB за 9с (6272 kB/сек)                                          
(Четене на базата данни ... 255824 файла или папки в момента са инсталирани.)
Подготовка за разпакетиране на .../0-google-chrome-stable_66.0.3359.139-1_amd64.deb ...
Разпакетиране на google-chrome-stable (66.0.3359.139-1) над (66.0.3359.117-1) ...
Подготовка за разпакетиране на .../1-weechat-devel-ruby_2.2-1~dev20180427_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-ruby (2.2-1~dev20180427) над (2.2-1~dev20180426) ...
Подготовка за разпакетиране на .../2-weechat-devel-plugins_2.2-1~dev20180427_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-plugins (2.2-1~dev20180427) над (2.2-1~dev20180426) ...
Подготовка за разпакетиране на .../3-weechat-devel-perl_2.2-1~dev20180427_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-perl (2.2-1~dev20180427) над (2.2-1~dev20180426) ...
Подготовка за разпакетиране на .../4-weechat-devel-python_2.2-1~dev20180427_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-python (2.2-1~dev20180427) над (2.2-1~dev20180426) ...
Подготовка за разпакетиране на .../5-weechat-devel-curses_2.2-1~dev20180427_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-curses (2.2-1~dev20180427) над (2.2-1~dev20180426) ...
Подготовка за разпакетиране на .../6-weechat-devel-core_2.2-1~dev20180427_amd64.deb ...
Разпакетиране на weechat-devel-core (2.2-1~dev20180427) над (2.2-1~dev20180426) ...
Обработка на тригерите за mime-support (3.60ubuntu1) ...
Обработка на тригерите за desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3) ...
Обработка на тригерите за man-db (2.8.3-2) ...
Обработка на тригерите за gnome-menus (3.13.3-11ubuntu1) ...
Инсталиране на google-chrome-stable (66.0.3359.139-1) ...
Инсталиране на weechat-devel-core (2.2-1~dev20180427) ...
Инсталиране на weechat-devel-curses (2.2-1~dev20180427) ...
Инсталиране на weechat-devel-plugins (2.2-1~dev20180427) ...
Инсталиране на weechat-devel-ruby (2.2-1~dev20180427) ...
Инсталиране на weechat-devel-python (2.2-1~dev20180427) ...
Инсталиране на weechat-devel-perl (2.2-1~dev20180427) ...
root@ubuntu-ivan:/home/nikolov# 


за палавите хелперчинца не са написали една тема из форума за нещо смислено ама се ежат хихиихиххиихи :)~

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

nikolov@ubuntu-ivan:~$ inxi -F
System:    Host: ubuntu-ivan Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64
           Desktop: Gnome 3.28.1 Distro: Ubuntu 18.04 LTS
Machine:   Device: laptop System: Acer product: Aspire F5-573G v: V1.27 serial: N/A
           Mobo: Acer model: Captain_SK v: V1.27 serial: N/A
           UEFI [Legacy]: Insyde v: V1.27 date: 05/26/2017
Battery    BAT1: charge: 30.7 Wh 100.0% condition: 30.7/41.4 Wh (74%)
CPU:       Dual core Intel Core i7-6500U (-MT-MCP-) cache: 4096 KB
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 500 MHz 2: 500 MHz 3: 500 MHz
           4: 500 MHz
Graphics:  Card-1: Intel HD Graphics 520
           Card-2: NVIDIA Device 179c
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: modesetting,nouveau
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
           version: 4.5 Mesa 18.0.0-rc5
Audio:     Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
           driver: ath10k_pci
           IF: wlp3s0 state: down mac: 74:df:bf:7d:d8:bd
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp4s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 54:ab:3a:9b:20:25
Drives:    HDD Total Size: 1096.2GB (1.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_RBU size: 96.0GB
Partition: ID-1: / size: 98G used: 6.5G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: /boot size: 922M used: 135M (16%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 8.00GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 253 Uptime: 30 min Memory: 1730.2/7851.5MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56 
nikolov@ubuntu-ivan:~$ 
:)~  lameri

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

  drivers: (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: modesetting,nouveau   малак проблем ама го оправихме 

  Battery    BAT1: charge: 30.7 Wh 100.0% condition: 30.7/41.4 Wh (74%)
CPU:       Dual core Intel Core i7-6500U (-MT-MCP-) cache: 4096 KB
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 700 MHz 2: 699 MHz 3: 699 MHz
           4: 699 MHz
Graphics:  Card-1: Intel HD Graphics 520
           Card-2: NVIDIA Device 179c
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
           OpenGL: renderer: GeForce 940MX/PCIe/SSE2
           version: 4.6.0 NVIDIA 390.48
Audio:     Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter
           driver: ath10k_pci
           IF: wlp3s0 state: down mac: 74:df:bf:7d:d8:bd
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp4s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 54:ab:3a:9b:20:25
Drives:    HDD Total Size: 1096.2GB (11.6% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
           ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_RBU size: 96.0GB
Partition: ID-1: / size: 98G used: 6.9G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: /boot size: 922M used: 82M (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 8.00GB used: 0.00GB (0%)
           fs: swap dev: /dev/sda5
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 58.0C mobo: N/A gpu: 50C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 261 Uptime: 29 min Memory: 1794.9/7851.5MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56 
nikolov@ubuntu-ivan:~$ 

Graphics:  Card-1: Intel HD Graphics 520
           Card-2: NVIDIA Device 179c
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
           drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1920x1080@60.01hz
           OpenGL: renderer: GeForce 940MX/PCIe/SSE2
           version: 4.6.0 NVIDIA 390.48

:)~
 

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване

×