Jump to content


Sign in to follow this  
Bobo

Кодекс на мрежата, глобални правила и структура на управление

Recommended Posts

Глобална политика в мрежата

1. В мрежата НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ:

а. Крайно обидно поведение спрямо останалите потребители. 
б. Крайно расистко поведение спрямо останалите потребители. 
в. Споделянето и разпространението на педофилски материали. 
г. Използването на CLONES/DRONES/SOCK4,5 . 
д. Всякакъв вид INVITE/SPAM/NOTICE за други мрежи или сървъри. 
е. Всякакъв вид скриптове и похвати за масов INVITE/SPAM за канали, сървъри или уебчатове включително вътрешни за мрежата.

2. Всеки в мрежата ИМА ПРАВО ДА СИ РЕГИСТРИРА::

a. Псевдоними (nick names), спрямо това което позволяват SERVICES 
б. Канали (channels), спрямо това което позволяват SERVICES - налагайки собствена канална политика и правила в тях, в случай че те не противоречат на точка 1.в от глобалната политика на мрежата!

3. Всеки в мрежата има право да си кани приятели и други потребители в канала, единствено в случай, че това не се прави чрез скрипт или масово съобщение!

4. Забранява се регистрирането на канали отговарящи на домейни, водещи до други мрежи  или сървъри извън BGIRC Network.

Упрвленческо ядро (структура)


CORE TEAM - Всички IRC администратори на сървъри и собственици на уеб чатове с над 50 потребителя, както и всички съоснователи на BG IRC NETWORK. 
GLOBAL CHANNEL - #Bulgaria


1. Всички в CORE TEAM имат право да предлагат нови идеи, правила, промени в техническо или политическо отношение свързани с мрежата. 
2. Всички в CORE TEAM имат право на равнопоставен глас при гласуването на дадена идея, проблем, промяна в политика или правила в мрежата. 
3. Всички в CORE TEAM са добавени с еднакъв левел в GLOBAL CHANNEL, с цел да се съблюдава глобалната политика на мрежата, тей като до голяма степен той олицетворява самата нея. 
4. Всички в CORE TEAM които са добавени в GLOBAL CHANNEL НЯМАТ ПРАВО ДА:

а. премахват или променят левела и статуса на останалите от CORE TEAM в канала 
б. да налагат еднолична политика по отношение на канала (това става чрез предложение и всеобщо гласуване от всички core admins) 
в. да добавят еднолично нови канални оператори (това става чрез предложение и всеобщо гласуване от всички CORE TEAM , в случай че няма добавени канални оператори - CORE TEAM изпълняват техните функции и задължения)

5. Всеки член на CORE TEAM нарушил правилата от точка 4 бива моментално изтрит премахнат от GLOBAL CHANNEL! 
6. Всеки администратор на сървър има право да добавя IRC оператори на сървъра си по свое усмотрение - като IRC операторите не са част от CORE TEAM и нямат право на глас при взимането на решения свързани с мрежата! 
7. Всеки IRC оператор нарушил точка от кодекса на мрежата - подлежи на наказание след гласуване от CORE TEAM. 
8. Точки от едно до 8 - не могат да бъдат променяни или предлагани за гласуване, те са основните закони по които се ръководи мрежата и важат за всички!

Линкване на нови сървъри и уеб чатове в мрежата1. В мрежата НЕ СЕ ДОБАВЯТ празни сървъри (сървъри без реални потребители)! 
2. Всеки нов сървър предложен за линкване СЕ ОДОБРЯВА И ГЛАСУВА от CORE TEAM! 
3. Всеки новодобавен сървър в мрежата подлежи на тестов период от 1 месец, след което CORE TEAM решават дали дали собственикът допринася с нещо за мрежата и има ли основания да се присъедини към CORE TEAM! 
4. Всеки има право да пусне уеб чат към мрежата, като потърси съдействието на администратор и уеб чата бъде описан на отделен сървър и порт. 
5. Всеки уеб чат с над 50 редовни потребителя навлиза в едномесече тестов период, след което CORE TEAM решават дали собственикът му да се присъедини към CORE TEAM! 

ЗАБЕЛЕЖКА: 
Всеки новодобавен уеб чат МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от правото на quit message със слоган и или линк към страницата му! 
Всеки новодобавен сървър или уеб чат СЕ ДОБАВЯ в официалните списъци на форума и сайта на мрежата. 
Всякакъв вътрешен INVITE/SPAM/ ЗА УЕБ ЧАТОВЕ ИЛИ СЪРВЪРИ Е НАКАЗУЕМ и може да доведе до преждевременно делинкване по преценка на CORE TEAM!

На кратко, принципа от който се ръководим е равнопоставеност на всички допринасящи за развитието на мрежата и гарантиране правото им на глас. BG IRC Network си запазва правото на промени в правилата, не защото така ни харесва или изнася, а защото може да сме пропуснали нещо.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...